TUYEM-14 ORGANİZASYON KOMİTESİ

M. Ülkü KARAKUŞ
TÜRKİYEMBİR (Başkan)


Bekir TAŞKALDIRAN
TÜRKİYEMBİR (Başkan Yardımcısı)


Önder MATLI
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Zeki ZORBAZ
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Ali ÇALIŞ
TÜRKİYEMBİR (Denetim Kurulu Üyesi)


Nihat ÖZTÜRK
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Aykut MÜFTÜOĞLU
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Ahmet Behiç SALT
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Mevlüt SOLMAZ
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Recayi ÖNDER
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ
Hayvan Besleme Bilim Derneği Başkanı


Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi


Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi


Dr. Serkan ÖZBUDAK
TÜRKİYEMBİR (Genel Sekreter)