TUYEM-14 ORGANİZASYON KOMİTESİ

M. Ülkü KARAKUŞ
TÜRKİYEMBİR (Başkan)


Bekir TAŞKALDIRAN
TÜRKİYEMBİR (Başkan Yardımcısı)


Ahmet Behiç SALT
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Aykut MÜFTÜOĞLU
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Mevlüt SOLMAZ
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Nihat ÖZTÜRK
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Önder MATLI
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Zeki ZORBAZ
TÜRKİYEMBİR (Yönetim Kurulu Üyesi)


Ali ÇALIŞ
Bolu Kalite Yem


Oğuz TUNA
Ankara Tarım Ürünleri


Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ
Hayvan Besleme Bilim Derneği Başkanı


Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi


Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi


Serkan ÖZBUDAK
TÜRKİYEMBİR (Genel Sekreter)